Karol Wojtyła w Trentino

21 września 2018 roku arcybiskup Marek Jędraszewski w obecności przedstawicieli władz Trentino uroczyście poświęcił wystawę „Karol Wojtyła Trentino”, która znajduje się w papieskim Muzeum na „Białych Morzach”. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w Kaplicy Kapłańskiej, przy znajdujących się tam relikwiach Świętego Papieża.

Wystawa ma na celu przypominanie wizyt Ojca Świętego na terytorium Autonomicznej Prowincji Trento, gdzie Jan Paweł II odpoczywał na łonie natury i jeździł na nartach, a także prezentację przyrody regionu, jego kultury, tradycji, historii i folkloru. Ekspozycja liczy 390 m2 i powstała m.in. przy udziale rzemieślników z Trentino oraz przy użyciu materiałów pochodzących z tamtej okolicy.

Na ekspozycję składają się archiwalne zdjęcia i filmy, które zostały wykonane podczas wizyt Jana Pawła II w Trentino. Znajdują się na niej także dokumenty, wielkie dwustronne panele fotograficzne, pokazujące górskie pejzaże związane z wizytami Papieża w Trentino oraz kilka świadectw osób, które osobiście zetknęły się z Janem Pawłem II. Są też gabloty przedstawiające skały, których dotykały stopy Papieża: granit z Adamello, dolomit z Marmolady, porfir ze Stavy, czerwony kamień z trydenckiej katedry i inne eksponaty z epoki związane z górami.

Intencją twórców ekspozycji zrealizowanej w całości przez Urząd ds. Wspierania Zatrudnienia i Promocji Środowiska Naturalnego Autonomicznej Prowincji Trydentu jest nie tylko opowiedzenie, ale także danie zwiedzającym możliwości odczucia głębokiej więzi, która łączyła Papieża Jana Pawła II z Trentino.


Nasz Papież

„Nasz Papież” to wystawa przygotowana z okazji czterdziestolecia wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także próba zaprezentowania duchowej i moralnej spuścizny, którą pozostawił ludzkości w swojej katechezie papież Jan Paweł II. Wystawa powstała staraniem i pod kuratelą ówczesnego Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego ks. prof. Andrzeja Witko.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 16 października 2018 roku w siedzibie Muzeum na terenie Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie w budynku Veritas na parterze.

Wystawa „Nasz Papież” dzieli się na dwie zasadniczo odmienne części. Pierwsza z nich ma charakter biograficzny, a prezentowane w tej części obiekty związane są z początkiem życia Karola Wojtyły od czasu jego narodzin w Wadowicach poprzez jego formację intelektualną, następnie studia teologiczne, pracę kapłańską, drogę biskupią, arcybiskupią i posługę kardynalską. Wystawa obfituje w niezwykłe eksponaty, jak drewniane buty, które upamiętniają pracę Karola Wojtyły w fabryce „Solvay”, która mieściła się właśnie na terenach, na których dzisiaj stoi kompleks Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, a którego integralną część stanowi Muzeum. Ponadto na wystawie znajdują się rzeczy, których Karol Wojtyła używał na różnych etapach swojej posługi kapłańskiej, przedmioty, którymi się otaczał i wykorzystywał w swojej pracy, wśród których goście Muzeum zobaczą m.in. sprzęt turystyczny oraz stroje i paramenty liturgiczne. Cytaty z utworów Karola Wojtyły, archiwalne zdjęcia i dokumenty stanowią uzupełnienie wystawy.

Druga część wystawy dedykowana jest pontyfikatowi Ojca Świętego. Pontyfikat Papieża został ukazany na wystawie w kontekście Jego bogatego nauczania zebranego w czternastu encyklikach. Ich tematyka związana z prawdami teologicznymi i ważnymi kwestiami społecznymi, ujęta została w cztery grupy, które wskazał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykta XVI, który to u schyłku pontyfikatu św. Jana Pawła II napisał znakomity tekst „Czternaście encyklik Jana Pawła II”, stanowiący klucz do zrozumienia drugiej części wystawy „Nasz Papież”.

W treść poszczególnych encyklik pomagają wejść zaprezentowane w tej części wystawy osobiste pamiątki oraz dary papieskie ofiarowane Ojcu Świętemu podczas licznych pielgrzymek po całym świecie i spotkań z wiernymi w Watykanie. Dzięki poznaniu historii poszczególnych obiektów, a także okoliczności, w jakich zostały przekazane Papieżowi, można odkryć głębię wciąż aktualnego nauczania i przesłania św. Jana Pawła II. Dzieła zaprezentowane na wystawie zaskakują często pomysłowością, walorami artystycznymi, a w niektórych przypadkach pięknem niewynikającym jednak z wartości materiału czy techniki wykonania, ale życzliwości i otwartości, z jaką zostały podarowane Papieżowi (tzw. dary serca).

Punkt centralny wystawy stanowi wspaniale wyeksponowana sutanna papieska udrapowana na białym tronie obok feruli – krzyża papieskiego z trzema poprzeczkami i stuły Ojca Świętego.

Ważnym elementem wystawy jest zrekonstruowany na nowo słynny pokój sypialny kardynała Wojtyły, a także Jana Pawła II z Franciszkańskiej 3, w którym zatrzymywał się podczas wizyt w Krakowie (dziś miejsce to służy jako prywatna kaplica abp. Marka Jędraszewskiego). Stąd też zaprezentowane w tym miejscu artefakty pochodzą zarówno z czasów kardynalskich, jak i papieskich – łóżko, na którym spał, biurko z komputerem, przy którym pracował, książki z prywatnej biblioteki, które czytał, stroje, których używał, a nawet zapalone w pokoju światło sprawiają wrażenie dopiero co użytych przez właściciela pokoju.

Wystawie towarzyszy ponad pięćset stronicowy katalog o tym samym tytule.


Kim jest człowiek z Całunu

Jedyna taka ekspozycja w Polsce, przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją Othonia oraz Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie, prezentuje historię powstania Całunu Turyńskiego, najnowsze dowody naukowe na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi opisami Męki Chrystusa.

Wystawa ukazuje aktualne fakty naukowe dotyczące Całunu Turyńskiego. Próbuje odkryć tajemnicę powstania wizerunku na płótnie Całunu. Widzowie mają możliwość obejrzenia hologramu postaci widocznej na Całunie oraz trójwymiarowej wizualizacji Człowieka z Całunu, a także przekonania się jakim cierpieniom był poddawany przed śmiercią.

Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii. Refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelie opowiadają o męce i śmierci Jezusa, że każdy wrażliwy człowiek, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu (św. Jan Paweł II).

W ramach wystawy zwiedzający mają okazję obejrzenia m.in.:

  • kopii Całunu przechowywanego na co dzień w skarbcu Katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie;
  • trójwymiarowej wizualizacji Człowieka, którego wizerunek widnieje na Płótnie;
  • rzeźby Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, który żył pomiędzy nami, autorstwa znanego włoskiego rzeźbiarza Luigiego E. Mattei.