21 września 2018 roku arcybiskup Marek Jędraszewski w obecności przedstawicieli władz Trentino uroczyście poświęcił wystawę „Karol Wojtyła Trentino”, która znajduje się w papieskim Muzeum na „Białych Morzach”. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w Kaplicy Kapłańskiej, przy znajdujących się tam relikwiach Świętego Papieża.

Wystawa ma na celu przypominanie wizyt Ojca Świętego na terytorium Autonomicznej Prowincji Trento, gdzie Jan Paweł II odpoczywał na łonie natury i jeździł na nartach, a także prezentację przyrody regionu, jego kultury, tradycji, historii i folkloru. Ekspozycja liczy 390 m2 i powstała m.in. przy udziale rzemieślników z Trentino oraz przy użyciu materiałów pochodzących z tamtej okolicy.

Na ekspozycję składają się archiwalne zdjęcia i filmy, które zostały wykonane podczas wizyt Jana Pawła II w Trentino. Znajdują się na niej także dokumenty, wielkie dwustronne panele fotograficzne, pokazujące górskie pejzaże związane z wizytami Papieża w Trentino oraz kilka świadectw osób, które osobiście zetknęły się z Janem Pawłem II. Są też gabloty przedstawiające skały, których dotykały stopy Papieża: granit z Adamello, dolomit z Marmolady, porfir ze Stavy, czerwony kamień z trydenckiej katedry i inne eksponaty z epoki związane z górami.

Intencją twórców ekspozycji zrealizowanej w całości przez Urząd ds. Wspierania Zatrudnienia i Promocji Środowiska Naturalnego Autonomicznej Prowincji Trydentu jest nie tylko opowiedzenie, ale także danie zwiedzającym możliwości odczucia głębokiej więzi, która łączyła Papieża Jana Pawła II z Trentino.