Jesteśmy przyjaźni rodzinom z dziećmi!

14 listopada podczas uroczystej gali w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu ogłoszono wyniki 4. edycji organizowanego przez miasto Kraków plebiscytu na “Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Celem plebiscytu jest prezentacja, promocja oraz zwiększenie na terenie Krakowa liczby miejsc, które zapewniają komfortowe warunki pobytu rodziców z dziećmi w różnym wieku. Zgłoszone wnioski rozpatruje specjalnie do tego powołana komisja, która przeprowadza wizję lokalną pod kątem udogodnień dla rodzin, zarówno architektonicznych jak i logistycznych.

W tym roku po raz pierwszy tytuł „Miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi” został przyznany Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” Docenione zostały zarówno walory Centrum jak i udogodnienia w postaci miejsc, w których umieszczono przewijaki, miejsc dla karmiących mam, placu zabaw czy rozwiązań architektonicznych, które ułatwiają poruszanie się rodziców z dziećmi w wózku. Ogromne znaczenie ma też szeroka gama propozycji wydarzeń adresowanych do rodzin z dziećmi.

Zaszczytny ale i zobowiązujący tytuł w imieniu Centrum odebrał ks. Tomasz Szopa, prezes oraz p. Magdalena Policha z biura Centrum. Jest to dla nas zaszczyt i źródło satysfakcji a jednocześnie impuls do podjęcia dalszych wysiłków, by rodziny z dziećmi chętnie odwiedzały Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Ich liczna obecność i radość z pobytu w obiektach Centrum będzie najlepszym potwierdzeniem zdobytego tytułu. Serdecznie zapraszamy do Centrum – miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi!

Zdjęcia: Bogusław Świerzowski i Marcin Cieślak


Nad Twoją białą mogiłą

Odchodzenie naszych bliskich zawsze nas dotyka. Pustka, którą po sobie pozostawiają budzi cierpienie i dojmującą tęsknotę. Dla Karola Wojtyły była to najpierw pustka po stracie mamy. We wspomnieniach napisze potem, że jest przekonany o ogromnym wkładzie matki w jego wychowanie religijne. Jednak pamięć chwil z nią spędzanych nie zachowa się w nim – ból będzie tak duży, że instynktownie wspomnienia zanikną, by nie wywoływać w 9-letnim chłopcu bolesnych doświadczeń ciężkiej choroby i śmierci mamy. Ojciec będzie syna pocieszał, przede wszystkim swoim codziennym byciem blisko. Ale od niego też Karol usłyszy słowa: „Matki na ziemi już nie masz, ale Twoją matką będzie teraz Maryja”. Te słowa zostaną przyjęte przez chłopca bardzo poważnie – tak bardzo, że słowa „Totus Tuus” – „Cały Twój” dopełnią tego procesu „ adopcji”, również w okresie pontyfikatu.

Ciekawe, że równocześnie z dojrzewającym w swoim powołaniu kapłanem Wojtyłą, tak bardzo przesiąkniętym maryjnym „Fiat”, Kościół będzie dojrzewał do uporządkowania swojego spojrzenia na Matkę Bożą w nim obecną. Wreszcie Sobór Watykański II podejmie ten temat w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”, gdzie Matka Boża zostanie ukazana w kontekście bożego planu zbawienia ludzi. Karol Wojtyła, który nosił od dzieciństwa szkaplerz, będzie w tworzeniu tej Konstytucji, jako biskup, żywo uczestniczył.

Po wyborze na Stolicę Piotrową, jako Jan Paweł II, odda wyraźnie swój pontyfikat Maryi. A pamiętnego 13 maja 1981, w dzień objawień Matki Bożej w Fatimie, dojdzie do zamachu na jego życie. Kiedy przeżyje zamach, będzie wykorzystywał każdą sytuację, aby dać świadectwo, że jego życie uratowała w pierwszym rzędzie Ona - Matka Boża. Encyklika „Redemptoris Mater” będzie w papieżu dojrzewać przez sześć lat, a opublikuje ją w 1987 roku. Pokaże w tym dokumencie swój dojrzały, przesiąknięty pięknymi uczuciami wizerunek Matki Bożej.

Napisze w tym dokumencie o największej zasłudze Maryi – o Jej nieugiętej, rodzącej się w trudnościach i ciemności wierze – wtedy, kiedy Bóg wypowiedział do Niej Słowo i to słowo się w Niej zrealizowało. Będzie podkreślał, że miejsce Maryi jest tak istotne w Kościele, byśmy chcieli być Kościołem macierzyńskim, Kościołem domowym. Przez wzgląd na to, że mamy w Kościele Matkę, ma on być wypełniony czułością, dobrocią, serdecznością i intymnością.