Pełnomocnik Zarządu ds. muzealnych

Ks. Dariusz Chrostowski

Zespół

Małgorzata Balcerzak
Dagmara Kmiecińska-Grabuś
Katarzyna Korzeniowska
Rafał Krzesiwo
Andrzej Paduch
Anna Przygodzka-Korpak