„Nasz Papież” to wystawa przygotowana z okazji czterdziestolecia wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także próba zaprezentowania duchowej i moralnej spuścizny, którą pozostawił ludzkości w swojej katechezie papież Jan Paweł II. Wystawa powstała staraniem i pod kuratelą ówczesnego Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego ks. prof. Andrzeja Witko.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 16 października 2018 roku w siedzibie Muzeum na terenie Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie w budynku Veritas na parterze.

Wystawa „Nasz Papież” dzieli się na dwie zasadniczo odmienne części. Pierwsza z nich ma charakter biograficzny, a prezentowane w tej części obiekty związane są z początkiem życia Karola Wojtyły od czasu jego narodzin w Wadowicach poprzez jego formację intelektualną, następnie studia teologiczne, pracę kapłańską, drogę biskupią, arcybiskupią i posługę kardynalską. Wystawa obfituje w niezwykłe eksponaty, jak drewniane buty, które upamiętniają pracę Karola Wojtyły w fabryce „Solvay”, która mieściła się właśnie na terenach, na których dzisiaj stoi kompleks Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, a którego integralną część stanowi Muzeum. Ponadto na wystawie znajdują się rzeczy, których Karol Wojtyła używał na różnych etapach swojej posługi kapłańskiej, przedmioty, którymi się otaczał i wykorzystywał w swojej pracy, wśród których goście Muzeum zobaczą m.in. sprzęt turystyczny oraz stroje i paramenty liturgiczne. Cytaty z utworów Karola Wojtyły, archiwalne zdjęcia i dokumenty stanowią uzupełnienie wystawy.

Druga część wystawy dedykowana jest pontyfikatowi Ojca Świętego. Pontyfikat Papieża został ukazany na wystawie w kontekście Jego bogatego nauczania zebranego w czternastu encyklikach. Ich tematyka związana z prawdami teologicznymi i ważnymi kwestiami społecznymi, ujęta została w cztery grupy, które wskazał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykta XVI, który to u schyłku pontyfikatu św. Jana Pawła II napisał znakomity tekst „Czternaście encyklik Jana Pawła II”, stanowiący klucz do zrozumienia drugiej części wystawy „Nasz Papież”.

W treść poszczególnych encyklik pomagają wejść zaprezentowane w tej części wystawy osobiste pamiątki oraz dary papieskie ofiarowane Ojcu Świętemu podczas licznych pielgrzymek po całym świecie i spotkań z wiernymi w Watykanie. Dzięki poznaniu historii poszczególnych obiektów, a także okoliczności, w jakich zostały przekazane Papieżowi, można odkryć głębię wciąż aktualnego nauczania i przesłania św. Jana Pawła II. Dzieła zaprezentowane na wystawie zaskakują często pomysłowością, walorami artystycznymi, a w niektórych przypadkach pięknem niewynikającym jednak z wartości materiału czy techniki wykonania, ale życzliwości i otwartości, z jaką zostały podarowane Papieżowi (tzw. dary serca).

Punkt centralny wystawy stanowi wspaniale wyeksponowana sutanna papieska udrapowana na białym tronie obok feruli – krzyża papieskiego z trzema poprzeczkami i stuły Ojca Świętego.

Ważnym elementem wystawy jest zrekonstruowany na nowo słynny pokój sypialny kardynała Wojtyły, a także Jana Pawła II z Franciszkańskiej 3, w którym zatrzymywał się podczas wizyt w Krakowie (dziś miejsce to służy jako prywatna kaplica abp. Marka Jędraszewskiego). Stąd też zaprezentowane w tym miejscu artefakty pochodzą zarówno z czasów kardynalskich, jak i papieskich – łóżko, na którym spał, biurko z komputerem, przy którym pracował, książki z prywatnej biblioteki, które czytał, stroje, których używał, a nawet zapalone w pokoju światło sprawiają wrażenie dopiero co użytych przez właściciela pokoju.

Wystawie towarzyszy ponad pięćset stronicowy katalog o tym samym tytule.