Dyrektor

Ks. Dariusz Chrostowski

Wicedyrektor

Dominika Jamrozy

Specjalista ds. Programowych

Paulina Stark

Pzewodnicy