Pełnomocnik Zarządu ds. muzealnych

Katarzyna Korzeniowska

Zespół

Małgorzata Balcerzak
Dagmara Kmiecińska-Grabuś
Rafał Krzesiwo
Andrzej Paduch
Anna Przygodzka-Korpak