Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie jest partnerem ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin – Krakowska Karta Rodzinna. Muzeum Jana Pawła II Wielkiego działające w ramach Centrum oferuje zniżki na bilety na nasze wystawy dla posiadaczy KKR.

– Bilet indywidualny w cenie biletu ulgowego*

– Bilet rodzinny w cenie biletu ulgowego indywidualnego*  

* zniżka nie łączy się z innymi promocjami, dostępna po okazaniu ważnej karty KDR lub KKR z dokumentem

potwierdzającym tożsamość, 1 bilet na 1 kartę.

Zapraszamy!

Współpraca z Muzeum św. Jana Pawła II to wspaniały sposób na inwestowanie w kulturę, trwałe wpisanie się w historię naszej Instytucji oraz czynny udział w upowszechnianiu osoby i nauczania św. Jana Pawła II. To również możliwość widocznej i skutecznej promocji własnej firmy.

Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do partnerskiej i sponsorskiej współpracy w dowolnie wybranym obszarze (wystawy, wydarzenia kulturalne, działalność badawcza, edukacyjna, publikacje, zbiory, pomoc w konserwacji zabytków, zakup sprzętu, wolontariat).

Formy współpracy:

Mecenas Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie
Wsparcie finansowe całorocznej działalności Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie

Sponsor Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie
Wsparcie finansowej wystawy czasowej lub stałej Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie

Partner Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie
Wsparcie finansowe wydarzenia lub sfinansowanie zakupu materiałów /sprzętu/ usług dla Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie