Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie udziela patronatów honorowych projektom edukacyjnym, kulturalnym i religijnym, których celem jest upowszechnianie nauczania, życia i duchowości św. Jana Pawła II.

Nasza Instytucja patronuje konkursom, koncertom, dystrybucjom czy też innym aktywnościom społecznym mającym na celu propagowanie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II.

W celu uzyskania patronatu prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza.