Jedyna taka ekspozycja w Polsce, przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją Othonia oraz Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie, prezentuje historię powstania Całunu Turyńskiego, najnowsze dowody naukowe na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi opisami Męki Chrystusa.

Wystawa ukazuje aktualne fakty naukowe dotyczące Całunu Turyńskiego. Próbuje odkryć tajemnicę powstania wizerunku na płótnie Całunu. Widzowie mają możliwość obejrzenia hologramu postaci widocznej na Całunie oraz trójwymiarowej wizualizacji Człowieka z Całunu, a także przekonania się jakim cierpieniom był poddawany przed śmiercią.

Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii. Refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelie opowiadają o męce i śmierci Jezusa, że każdy wrażliwy człowiek, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu (św. Jan Paweł II).

W ramach wystawy zwiedzający mają okazję obejrzenia m.in.:

  • kopii Całunu przechowywanego na co dzień w skarbcu Katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie;
  • trójwymiarowej wizualizacji Człowieka, którego wizerunek widnieje na Płótnie;
  • rzeźby Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, który żył pomiędzy nami, autorstwa znanego włoskiego rzeźbiarza Luigiego E. Mattei.