Wspólnie z Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie przygotowaliśmy nowatorską formę zwiedzania, polegającą na aktywnym zaangażowaniu uczestników poprzez grę i zabawę, dzięki którym uczestnicy grupowo lub indywidulanie odkrywają najciekawsze miejsca Muzeum i Centrum św. Jana Pawła II, a przy tym świetnie się bawią.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy:

  • „Worek odkrywcy” – gra i zabawa adresowana do dzieci klas 0-4;
  • „Quest” – gra terenowa po Centrum św. Jana Pawła II – dla dzieci klas 3 – 8 szkoły podstawowej;